Özel öğretim Kurumları Ruhsat Harçlarını Ocak ayı içinde ödemeleri gerekmektedir.
Kategori:
Okunma: 1417
Tarih: 1/20/2012
Saat: 9:55:48 AM
Araştıran: Fatih Bozan
Kaynak: Tuğramalimüşavirlik
Punto:

31 Aralık 2011 CUMARTESİ 

Resmî Gazete

Sayı : 28159

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 65)

492 sayılı Harçlar Kanununun(1) 5281sayılı Kanun(2) ile değiştirilen mükerrer 138’inci maddesinde,

“...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

... Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiş ve (410) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2011 yılında uygulanan maktu harç tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), %15 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir

Ekli (2), (5) ve (7) sayılı tarifelerin bazı fıkralarında “beher rüsum tonilatosu” birim değeri üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

—————————————

1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

 

 

 


Paylaş : Bookmark and ShareMehmet Yavuz - 21 Ocak 2012 Cumartesi
31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 65) 492 sayılı Harçlar Kanununun(1) 5281sayılı Kanun(2) ile değiştirilen mükerrer 138’inci maddesinde, “... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz. ... Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir. Bakanlığımızca 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiş ve (410) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2011 yılında uygulanan maktu harç tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), %15 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir Ekli (2), (5) ve (7) sayılı tarifelerin bazı fıkralarında “beher rüsum tonilatosu” birim değeri üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir. Tebliğ olunur. ————————————— 1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. (2) 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. (3) 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile değişen bent.Yürürlük;29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri: a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 898,95 TL 898,95 b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 1.799,40 TL 1.799,40 c)Özel dersanelerden (Her yıl için) 1.799,40 TL TL 1.799,40

Necip DENİZ - 21 Ocak 2012 Cumartesi
bazı vergi daireleri bu tebliğden habersiz

Mehmet Yavuz - 23 Ocak 2012 Pazartesi
2012 OCAK AYO SONUNA KADAR ÖZEL OKUL VE DERHANELERDEN TAHSİL EDİLECEK HARÇ MİKTARLARI: 18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile değişen bent.Yürürlük;29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri: a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 898,95 TL b)Lise seviyesindeki özel okullardan(Her yıl için)1.799,40 TL c)Özel dersanelerden (Her yıl için) 1.799,40 TL TL VERGİ DAİRELERİ OTOMATİK TAHAKKUK ETTİRİYOR..TAKİP ETMEK LAZIM..

Yorum
Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Siteye Giriş Yapın!

Son Eklenen Haberler
Sürücüleri yakından ilgilendiren trafik yönetmeliği değişikliği .. (76)
Enflasyon rakamları açıklandı.. (46)
İşsizlik rakamları açıklandı.. (93)
Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı.. (152)
KEY ödemeleri listesi yayınlandı - Tıkla öğren .. (125)
İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısında rekor artış.. (178)
Türkiye'nin acı gerçeğini tekrar hatırlatan karar! .. (164)
Zamanaşımına uğrayan yaklaşık 119 milyon lira için son çağrı .. (170)
Binlerce insan bu karardan habersiz! .. (287)
Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! .. (199)
Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 92. Yıl Dönümü .. (294)
Yeni iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği yayınlandı.. (240)
1 Ocak'ta başlıyor, 80 bin lira cezası var!.. (295)
2014 Yılı Vergi Takvimi.. (241)
Tutulacak defterler ve tasdik zamanları.. (229)
SGK'dan kötü haber!.. (288)
Yeni yılda zorunlu olacak, iş arayanlara yarayacak! .. (257)
Fiş gönderme zorunluluğu başlıyor.. (295)
SGK bilgileri paylaşılmıyor.. (240)
Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı... (327)